Spikad skarv med trälaskar

Publicerad 2014-09-21

Golvbjälkarna i träbjälklaget i exemplet Bjälklag av konstruktionsvirke ska skarvas över innerstödet.

Bild 1.

Bild 2.

Skarven utformas med dubbla trälaskar och spikförband.
Den ska dimensioneras för såväl tvärkraft som moment, för att fungera även om stödet hamnar fel.

1. Förutsättningar

Hållfasthetsklass: C24

Klimatklass: 1

Säkerhetsklass: 2 (γd=0,91)

Dimensionerande stödmoment MSd = 2,66 kNm

Dimensionerande tvärkraft VSd = 3,76 kN

Lastvarighetsklass: Medellång 

2. Preliminära dimensioner

Laskarna ges samma tvärmått som golvbjälkarna det vill säga 45 x 220, dels för att hålla nere antalet virkesdimensioner, dels för att 45 mm laskar medger att spikförbanden utformas med genomgående spikar som är verksamma i båda skären.

Räfflad trådspik 125-4,0

Förankringslängd i den lask som tar emot spikspetsen blir

t1= 125 - 2 · 45 = 35 mm > 8d = 32 mm

Minsta kant- och spikavstånd är 5d för obelastad kant, det vill säga 20 mm tvärs fiberriktningen. Eftersom förbandet påverkas av moment och tvärkraft, som båda ger krafter tvärs fiberriktningen, bör kantavståndet för belastad kant vid ρk ≤ 420 kg/m3 inte underskrida 7d för spikar med d < 5 mm, det vill säga 28 mm, vilket innebär att högst 6 st spikar kan placeras ovanför varandra.

För räfflad trådspik 125-4,0 får man dimensionerande bärförmåga ur Dim. bärförmåga för enskäriga spikförband trä mot trä.

Fv,Rd = 1,00 kN/skär

För att överföra tvärkraften erfordras

\(n=\frac{V_{sd}}{F_{v,Rd}}=\frac{3,76}{1,00} = 3,76 \:\text{st spikskär}\)

Antag att laskarna är 1000 mm långa, och avstånd mellan spikgrupperna s 350 mm.

Dimensionerande moment

MRd = Fv,Rd · hävarm = 1,00 · 0,35 = 0,35 kNm

För att ta upp momentet erfordras ytterligare 

\(n=\frac{M_{sd}}{M_{Rd}}=\frac{2,66}{0,35} = 7,6 \:\text{st spikskär}\)

Prova 2 x 6 st tvåskäriga spikar.

3. Kontroll av brottgränstillståndet

Lasteffekter (Spikkrafter)
Kraften på enskild spik beräknad i elastiskt stadium ger

\(F_{xi}=-\frac{M_0 \cdot y_i}{I_p} \: \text{ och } \: F_{yi} = \frac{V}{n}+\frac{M_0 \cdot x_i}{I_p}\)

n = antalet spikar i spikgruppen
Ip = spikgruppens polära tröghetsmoment

\(I_p = \sum ({x_i}^2 + {y_i}^2)\)

M0 = momentet i spikgruppens tyngdpunkt

Resultantens storlek: \(F_i = \sqrt{(F_{xi})^2 + (F_{yi})^2}\)

Spikgruppens polära tröghetsmoment

Ip = 6 · 2002 + 4 · 702 = 259600 mm2

Moment i spikgruppens tyngdpunkt

M0 = 3,76 · 0,25 - 2,66 = -1,72 kNm

Maximal spikkraft blir då 

\(F_x = - \frac{-1,72 \cdot 10^6 \cdot 70}{2 \cdot 259600}=232 \: \text{N}\)

\(F_y = - \frac{3,76 \cdot 10^3}{2 \cdot 6} + \frac{(-1,72 \cdot 10^6) \cdot (-200)}{2 \cdot 259600}=976 \: \text{N}\)

\(F=\sqrt{232^2 + 976^2}=1003 \: \text{N} > 1000\:\text{N} \qquad \text{Ej OK!}\)

Öka antalet spik till 2 x 8 spik;

Spikad skarv med trälaskar
Bild 3.

Spikgruppens polära tröghetsmoment

Ip = 8x2002 + 4x602 + 4x202 = 336000 mm2

Maximal spikkraft blir då 

\(F_x = - \frac{-1,72 \cdot 10^6 \cdot 60}{2 \cdot 336000}=154 \: \text{N}\)

\(F_y = - \frac{3,76 \cdot 10^3}{2 \cdot 8} + \frac{(-1,72 \cdot 10^6) \cdot (-200)}{2 \cdot 336000}=746 \: \text{N}\)

\(F=\sqrt{154^2 + 746^2}=762 \: \text{N} < 1000\:\text{N} \qquad \text{OK!}\)

Dimensioneringsvillkoret Fv,Rd > F är således uppfyllt.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan