Svenskt Trä Logo

Spikad skarv med trälaskar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Golvbjälkarna i träbjälklaget i exemplet Bjälklag av konstruktionsvirke ska skarvas över innerstödet.

Spikad skarv med trälaskar Spikad skarv med trälaskar
Bild 1 och Bild 2.

Skarven utformas med dubbla trälaskar och spikförband.
Den ska dimensioneras för såväl tvärkraft som moment, för att fungera även om stödet hamnar fel.

1. Förutsättningar

Hållfasthetsklass: C24

Klimatklass: 1

Säkerhetsklass: 2 (γd=0,91)

Dimensionerande stödmoment MSd = 2,67 kNm

Dimensionerande tvärkraft VSd = 3,77 kN

Lastvarighetsklass: Medellång 

2. Preliminära dimensioner

Laskarna ges samma tvärmått som golvbjälkarna det vill säga 45x220, dels för att hålla nere antalet virkesdimensioner, dels för att 45 mm laskar medger att spikförbanden utformas med genomgående spikar som är verksamma i båda skären.

Räfflad trådspik 125–4,0

Förankringslängd i den lask som tar emot spikspetsen blir

t1= 125 - 2 · 45 = 35 mm > 8d = 32 mm

Minsta kant- och spikavstånd är 5d för obelastad kant, det vill säga 20 mm tvärs fiberriktningen. Eftersom förbandet påverkas av moment och tvärkraft, som båda ger krafter tvärs fiberriktningen, bör kantavståndet för belastad kant vid ρk ≤ 420 kg/m3 inte underskrida 7d för spikar med d < 5 mm, det vill säga 28 mm, vilket innebär att högst 9 st spikar (8 mellanrum) kan placeras ovanför varandra.

För räfflad trådspik 125–4,0 får man dimensionerande bärförmåga ur Dim. bärförmåga för enskäriga spikförband trä mot trä.

Fv,Rd = 0,906 kN/skär

För att överföra tvärkraften erfordras

\(\displaystyle n=\frac{V_{\text{sd}}}{F_{\text{v,Rd}}}=\frac{3,77}{0,906} = 4,16 \:\text{st spikskär (2-skärigt förband)}\)

Antag att laskarna är 1000 mm långa, och avstånd mellan spikgrupperna s 350 mm.

Dimensionerande moment

MRd = Fv,Rd · hävarm = 0,906 · 0,35 = 0,317 kNm

För att ta upp momentet erfordras ytterligare 

\(\displaystyle n=\frac{M_{\text{sd}}}{M_{Rd}}=\frac{2,67}{0,317} = 4,21 \:\text{st spikskär (2-skärigt förband)}\)

Prova 2x6 st tvåskäriga spikar.

3. Kontroll av brottgränstillståndet

Lasteffekter (Spikkrafter)
Kraften på enskild spik beräknad i elastiskt stadium ger

\(\displaystyle F_{\text{xi}}=-\frac{M_\text{0} \cdot y_\text{i}}{I_\text{p}} \: \text{ och } \: F_{\text{yi}} = \frac{V}{n}+\frac{M_\text{0} \cdot x_\text{i}}{I_\text{p}}\)

n = antalet spikar i spikgruppen
Ip = spikgruppens polära tröghetsmoment

\(\displaystyle I_\text{p} = \sum ({x_\text{i}}^2 + {y_\text{i}}^2)\)

M0 = momentet i spikgruppens tyngdpunkt

Resultantens storlek: \(F_\text{i} = \sqrt{(F_{\text{xi}})^2 + (F_{\text{yi}})^2}\)

Spikgruppens polära tröghetsmoment

Ip = 6 · 2002 + 4 · 702 = 259600 mm2

Moment i spikgruppens tyngdpunkt

M0 = 3,77 · 0,25 + 1,464 · 0,252/2 - 2,67 = -1,68 kNm

Maximal spikkraft blir då 

\(\displaystyle F_\text{x} = - \frac{-1,68 \cdot 10^6 \cdot 70}{2 \cdot 259600}=227 \: \text{N}\)

\(\displaystyle F_\text{y} = - \frac{3,76 \cdot 10^3}{2 \cdot 6} + \frac{(-1,68 \cdot 10^6) \cdot (-200)}{2 \cdot 259600}=962 \: \text{N}\)

\(\displaystyle F=\sqrt{227^2 + 962^2}=988 \: \text{N} > 906\:\text{N} \qquad \text{Ej OK!}\)

Öka antalet spik till 2x8 spik;

Spikad skarv med trälaskar
Bild 3.

Spikgruppens polära tröghetsmoment

Ip = 8x2002 + 4x602 + 4x202 = 336000 mm2

Maximal spikkraft blir då 

\(\displaystyle F_\text{x} = - \frac{-1,68 \cdot 10^6 \cdot 80}{2 \cdot 336000}=200 \: \text{N}\)

\(\displaystyle F_\text{y} = - \frac{3,77 \cdot 10^3}{2 \cdot 8} + \frac{(-1,68 \cdot 10^6) \cdot (-200)}{2 \cdot 336000}=740 \: \text{N}\)

\(F=\sqrt{200^2 + 740^2}=763 \: \text{N} < 906\:\text{N} \qquad \text{OK!}\)

Dimensioneringsvillkoret Fv,Rd > F är således uppfyllt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok