Svenskt Trä Logo

4.3.1 Träskruvar, skruvar och dymlingar

Publicerad 2017-07-07

Förband med speciella träskruv, universalskruv eller träbyggnadsskruv, är enkla lösningar som används i stor omfattning vid infästning av KL-trä.

Träskruvarnas förmåga att ta både tvärkrafter och dragkrafter tillsammans med deras enkelhet att använda på byggarbetsplatsen utan förborrning har bidragit till deras popularitet. Självborrande träskruvar tillverkas med diametrar från 4 mm till 14 mm och med längder upp till 2 000 mm. De utformas med avseende på användningsområde. Vid infästningar där spikningsplåtar eller andra standardplåtbeslag används är det vanligt att använda ankarspik eller ankarskruv.

Skruvar, i vardagligt tal kallat bultar, och dymlingar är vanligt förekommande i stora träkonstruktioner speciellt till förband med stora tvärkrafter. Vid användning av skruvar och dymlingar i KL-träkonstruktioner måste speciell hänsyn tas till placeringen, då det finns risk för att fästdonen förskjuts mot spalter mellan brädorna vid användning av icke kantlimmade KL-träskivor. För att överföra större tvärkrafter finns det lösningar med stålhylsor i form av genomgående cylindriska ringar, se figur 4.12.

Figur 4.4
Ankarspik. Används i kombination med byggbeslag.

Figur 4.4
Ankarskruv. Används i kombination med byggbeslag.

Figur 4.4
Träbyggnadsskruv. Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras.

Figur 4.4
Universalskruv. Med övre och undre förankringsgängor för två virkesstycken.

Figur 4.4
Självborrande dymling. Används för montage av inslitsade stålplåtar i träkonstruktioner.

Figur 4.4 Exempel på spik, träskruv och dymling som används i KL-träförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok