Svenskt Trä Logo

Altan för enbostadshus – bjälkar av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-10-22

3D-ritning

Förklaring

 1. Invändig beklädnad av skivmaterial.
 2. Ångspärr/ångbroms av 0,20 åldersbeständig plastfilm.
 3. Stående bärande väggreglar av konstruktionsvirke.
 4. Fasadskiva av mineralull mot vindskydd av diffusionsöppet material, papp, film eller skiva.
 5. Spikläkt.
 6. Vertikal luftningsläkt/luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 7. Drevning med remsor av inplastad mineralull.
 8. Tröskelbeslag av plåt.
 9. Utvändig fasadbeklädnad med träpanel.
 10. Kantbalk av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 11. Ram av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 12. Distansklossar av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 13. Trall av sort G4-3 eller bättre, impregnerat i träskyddsklass NTR AB.
 14. Avväxlingsbalk av konstruktionsvirke.

Råd och anvisningar

Ångspärr/ångbroms ska dras kontinuerligt förbi hammarband och golvbjälkar samt klämmas med tätningslist mellan karm och tröskel respektive sidostycken på dörrkarm.

Altanens stomme är utanpåliggande med stöd i ytterkant. Altanram ska fästas till väggkonstruktion med skruvförband. I ytterkant vilar ramkonstruktionen på pelare. Översidan på kantbalk ska lutas utåt för att vatten inte ska bli stående eller ledas in i väggen.

Till bjälkar och bärande väggreglar ska konstruktionsvirke användas. Virke i bärande utomhuskonstruktioner bör vara impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.

Tröskelbeslag ska monteras mot utanpåliggande kantbalk för skydd av brädändar i underliggande utvändiga panelbrädor. För att vatten inte ska bli stående mellan altanram och kantbalk monteras distanser av konstruktionsvirke. Altanram monteras mot distanserna. Hål för träskruv förborras genom altanram och distansklossar. Ram monteras med träkonstruktionsskruv.

Typdetalj

En träbyggnadsteknisk typdetalj för altan till enbostadshus med bjälkar av konstruktionsvirke redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok