Svenskt Trä Logo

Balkongbjälklag - bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Balkongbjälklag - bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

  1. Bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, centrumavstånd ≤ 600 mm. Dimension och inspänning bestäms av aktuella lastförutsättningar.
  2. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Samma dimension som bjälkar.
  3. Stolpe för räckesstomme av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, centrumavstånd enligt konstruktören, i regel högst 1200 mm. Infästningen ska göras på betryggande sätt, dels mot bjälkar, dels genom infästning av räckesöverliggaren i yttervägg.
  4. Fuktspärr av grundpapp, YAP 2500 eller motsvarande.
  5. Trall, 28x120 mm, impregnerade i träskyddsklass NTR/A.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.

Råd och anvisningar

Bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Bjälkar som konsoler bör ha minst lika lång infästning i mellanbjälklaget som konsollängden. Kantbjälke monteras i bjälklagets framkant. Bjälkens översida fuktskyddas med remsor av grundpapp. Remsorna bör vara cirka 40 mm bredare än bjälkens bredd.

Trall dubbelspikas, alternativt skruvas. Springan mellan bräderna bör vara cirka 5 mm.

Räcket ska ha betryggande infästningar dels mot bjälkar, dels mot yttervägg. Räcket ska dessutom vara barnsäkert utformat.
Särskild omsorg bör ägnas åt detaljer vid dörrtröskel och vid upplag i yttervägg. Ytterväggens ångspärr klipps av, strimlas, vid de genomgående bjälkarna. I bjälkfacken bör ångspärren finnas bakom den inre kortlingen. Hålrummet mellan kortlingar värmeisoleras. Mellan dörrtröskel och underlag ska tätningslist monteras.

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för balkonger med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan