Svenskt Trä Logo

Balkongbjälklag - bjälkar av konstruktionsvirke

Principlösning med bjälkar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

  1. Bjälkar av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB, centrumavstånd ≤ 600. Dimension och inspänning bestäms av aktuella lastförutsättningar.
  2. Kantbjälke av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Samma dimension som bjälkar.
  3. Stolpe för stomme till räcke av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB, centrumavstånd enligt konstruktör, i regel högst 1 200. Infästning ska göras på betryggande sätt dels mot bjälkar, dels genom infästning av räckesöverliggare i yttervägg.
  4. Remsa av grundisoleringspapp, YEP 2500.
  5. Trall 28x120, sort G4-3 eller bättre (VB3001), impregnerad i träskyddsklass NTR AB.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.

Råd och anvisningar

Bjälkar av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minstmotsvarande korrosionsskydd.

Bjälkar som konsoler bör ha minst lika lång infästning i mellanbjälklag som konsollängd. Kantbalk monteras i framkant av bjälklag. Bjälkars översida ska fuktskyddas med remsor av grundisoleringspapp. Remsor bör vara cirka 40 mm bredare än bjälkens bredd.

Trall med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas eller -skruvas. Kant-till-kant-avstånd för 120 mm breda brädor av impregnerad furu ska i samband med montering vara 126 mm. Andra kant-till-kant-avstånd gäller för andra bredder och träslag. Det är bra om skarvar kan undvikas. Vid eventuell skarv, som utförs över förstärkt stöd i form av spikreglar på ömse sidor om bjälken, bör trall förborras för att undvika sprickbildning. Alternativt används självborrande skruv.  
Svenskt Trä har utförliga anvisningar för montering av trall.

Räcke ska ha betryggande infästningar dels mot bjälkar, dels mot yttervägg. Räcke ska vara barnsäkert utformat, det vill säga försvåra klättring eller genomträngning.
Särskild omsorg bör ägnas åt detaljer vid dörrtröskel och vid upplag i yttervägg. Ytterväggens ångspärr/ångbroms i yttervägg måste klippas av, strimlas, vid genomgående bjälkar. I bjälkfack bör ångspärr/ångbroms finnas bakom inre kortling. Hålrum mellan kortlingar ska värmeisoleras. Mellan dörrtröskel och underlag ska tätningslist monteras.

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för balkong med bjälkar av konstruktionsvirke redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok