Inneluftsventilerad krypgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Principlösning

Principlösning. Inneluftsventilerad krypgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä.
2D-ritning
3D-ritning

Råd och anvisningar

Bottenbjälklaget kan utföras i olika brandtekniska klasser och avskiljs från grundmur med fuktspärr. Syllar av konstruktionsvirke.

Marken i grunden värmeisoleras med minst 100 mm hårda skivor av cellplast eller mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie skarvas lufttätt. Bästa täthet erhålls genom svetsning, speciella skarvband eller tätmassa. Plastfolien ansluts lufttätt till ytterväggens ångspärr.

Grunden utformas med tanke på att luften ska kunna cirkulera i hela utrymmet. God spridning kan erhållas med hjälp av ett fördelande kanalsystem.

Bjälklaget förses med högst 50 mm tjock stegljudsisolering.
Kravet på skydd mot genomtrampning vid arbete på bjälklaget måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för inneluftsventilerade krypgrunder med ytterväggar och bottenbjälklag av trä redovisas separat. För andra träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för uteluftsventilerade krypgrunder.

För övriga material som ingår i en inneluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

Ingående material

 1. Grundmur av betong eller lättbetongblock, alternativt grundbalkar av betongelement.
 2. Syll av konstruktionsvirke med 45 mm tjocklek.
 3. Bjälklag av konstruktionsvirke, centrumavstånd= 600 mm mellan bjälkar.
 4. Grundbalkar av trä eller betongelement.
 5. Stos för inkommande ledningar.
 6. Ångspärr av åldringsbeständig plastfolie.
 7. Värmeisolering av marken och grundmurens insida.
 8. Värmeisolering av grundmurens utsida.
 9. Grundsula av armerad betong.
 10. Dränrör.
 11. Utvändig värmeisolering av syll och yttervägg.
 12. Fuktspärr under syll av grundpapp YEP 2500 eller motsvarande.
 13. 20 mm cementputs eller fibercementskiva förankrad i grundmur med rostfria infästningar.
 14. Dränerande och kapillärbrytande skikt.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan