Svenskt Trä Logo

Inneluftsventilerad krypgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Upplag för yttervägg och bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Syllisolering.
  2. Ångspärr.
  3. Grundmur.
  4. Värmeisolering.
  5. Blindbotten.
  6. Fibercementskiva.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: bjälkar av konstruktionsvirke C24. Längs kanter fullisoleras cirka 600 mm in från ytterväggar. I övrigt är cirka 50 mm komfortisolering tillräcklig i bjälklaget.
Syllar: konstruktionsvirke, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB, tjocklek 45 mm, fuktkvot högst 18 % vid inbyggnadstillfället.
Syllisolering: syllarna avskiljs från upplaget med syllisolering av grundisoleringspapp, film eller lufttätande list.
Ångspärr: åldersbeständig plastfilm.
Grundmur: balkar av armerad betong eller murverk av betong eller lättbetong med ut- och invändig värmeisolering.
Fästdon: expanderande skruv av varmförzinkat stål.
Sockel: Cementputs eller fibercementskiva.

Utförande

Plastfilmen på marken dras upp obruten på de yttre grundmurarna förbi bjälkarnas upplag. Den skarvas omlott under den inre syllen med ångspärr/ångbromsen i ytterväggen och kläms med den inre syllen, eventuellt med tätningslist emellan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan