Svenskt Trä Logo

Inneluftsventilerad krypgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Upplag för yttervägg och bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Syllisolering.
  2. Ångspärr.
  3. Grundmur.
  4. Värmeisolering.
  5. Blindbotten.
  6. Fibercementskiva.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: bjälkar av konstruktionsvirke C24. Längs kanter fullisoleras cirka 600 mm in från ytterväggar. I övrigt är cirka 50 mm komfortisolering tillräcklig i bjälklaget.
Syllar: konstruktionsvirke, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB, tjocklek 45 mm, fuktkvot högst 18 % vid inbyggnadstillfället.
Syllisolering: syllarna avskiljs från upplaget med syllisolering av grundisoleringspapp, film eller lufttätande list.
Ångspärr: åldersbeständig plastfilm.
Grundmur: balkar av armerad betong eller murverk av betong eller lättbetong med ut- och invändig värmeisolering.
Fästdon: expanderande skruv av varmförzinkat stål.
Sockel: Cementputs eller fibercementskiva.

Utförande

Plastfilmen på marken dras upp obruten på de yttre grundmurarna förbi bjälkarnas upplag. Den skarvas omlott under den inre syllen med ångspärr/ångbromsen i ytterväggen och kläms med den inre syllen, eventuellt med tätningslist emellan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok