Svenskt Trä Logo

Källargrund

Anslutning av icke bärande källarvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Isolering.
  4. Glespanel.
  5. Invändig beklädnad.
  6. Innervägg icke bärande.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke.
Kortlingar: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
Källarinnervägg: reglar konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), centrumavstånd ≤ 600 mm, skivbeklädnad på ömse sidor.

Utförande

Innervägg vinkelrätt mot bjälkarna fästs i bjälklaget genom att dess hammarband spikas direkt i golvbjälkarna. På vardera sidan av väggen spikas glespanel intill hammarbandet för att ge stöd åt eventuell skivbeklädnad.

Innervägg längs bjälkarna fästs i bjälklaget genom att väggens hammarband fästs i kortlingar med centrumavstånd ≤ 1 200 mm. På vardera sidan av väggen spikas glespanel intill hammarbandet för att ge stöd åt eventuell skivbeklädnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok