Svenskt Trä Logo

Källargrund

Anslutning av icke bärande källarvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Isolering.
  4. Glespanel.
  5. Invändig beklädnad.
  6. Innervägg icke bärande.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke.
Kortlingar: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
Källarinnervägg: reglar konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), centrumavstånd ≤ 600 mm, skivbeklädnad på ömse sidor.

Utförande

Innervägg vinkelrätt mot bjälkarna fästs i bjälklaget genom att dess hammarband spikas direkt i golvbjälkarna. På vardera sidan av väggen spikas glespanel intill hammarbandet för att ge stöd åt eventuell skivbeklädnad.

Innervägg längs bjälkarna fästs i bjälklaget genom att väggens hammarband fästs i kortlingar med centrumavstånd ≤ 1 200 mm. På vardera sidan av väggen spikas glespanel intill hammarbandet för att ge stöd åt eventuell skivbeklädnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan