Svenskt Trä Logo

Källargrund

Källarbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Källarbjälklag. Källargrund.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Isolering.
  4. Glespanel.
  5. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Undergolv: spontade golvspånskivor eller spontade bräder.
Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke.
Värmeisolering: tjocklek 50 mm vid uppvärmd källare.
Innertaksbeklädnad: spontade panelbräder eller skivor, de senare på glespanel, tjocklek > 16 mm på centrumavstånd 300 mm.
Fästdon: trådspik 100-3,4 till bjälkarna och 75-2,8 till glespanelen.

Utförande

Bjälkarna skråspikas i syllarna.
Golvbjälkarna skarvas över mellanstöd med laskar av trä eller spikningsplåtar. De kan skarvas omlott vid byggande med lösvirke när undergolvet kommer att bestå av spontade bräder. Omlottskarvning rekommenderas inte vid golv av skivor eftersom bjälkarna då inte kommer exakt vinkelrätt mot husets längdriktning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan