Svenskt Trä Logo

Källargrund

Källarbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Isolering.
  4. Glespanel.
  5. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Undergolv: spontade golvspånskivor eller underlagsspont. Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke C24.
Värmeisolering: tjocklek 70 mm vid uppvärmd källare.
Innertaksbeklädnad: spontade panelbrädor eller skivor, de senare på glespanel, tjocklek ≥ 16 mm med centrumavstånd ≤ 300 mm.
Fästdon: trådspik 3,4x100 till bjälkarna och 2,8x75 till glespanelen.

Utförande

Bjälkar skråspikas mot syll.
Golvbjälkar skarvas över mellanstöd med laskar av trä eller spikningsplåtar. De kan skarvas omlott vid byggande med lösvirke när undergolvet kommer att bestå av spontade brädor. Omlottskarvning rekommenderas inte vid golv av skivor eftersom bjälkarna då inte kommer exakt vinkelrätt mot husets längdriktning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok