Svenskt Trä Logo

Källargrund

Källarbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Isolering.
  4. Glespanel.
  5. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Undergolv: spontade golvspånskivor eller underlagsspont. Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke C24.
Värmeisolering: tjocklek 70 mm vid uppvärmd källare.
Innertaksbeklädnad: spontade panelbrädor eller skivor, de senare på glespanel, tjocklek ≥ 16 mm med centrumavstånd ≤ 300 mm.
Fästdon: trådspik 3,4x100 till bjälkarna och 2,8x75 till glespanelen.

Utförande

Bjälkar skråspikas mot syll.
Golvbjälkar skarvas över mellanstöd med laskar av trä eller spikningsplåtar. De kan skarvas omlott vid byggande med lösvirke när undergolvet kommer att bestå av spontade brädor. Omlottskarvning rekommenderas inte vid golv av skivor eftersom bjälkarna då inte kommer exakt vinkelrätt mot husets längdriktning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan