Svenskt Trä Logo

Källargrund

Källaryttervägg på sula av betong

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Utvändig dränerande värmeisolering.
  2. Bruksavjämning med fall 1:4. 
  3. Grundmur.
  4. Betongsula.
  5. Distansmaterial.
  6. Träpanel.
  7. Spikläkt.
  8. Fuktskydd.
  9. Värmeisolering.
  10. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig värmeisolering: markskivor av dränarnde isoleringsmaterial. Fuktskydd: asfaltklistrad asfaltsmatta cirka 500 mm upp.
Invändig väggbeklädnad: stående spontad träpanel, tjocklek 12 mm.
Spikläkt: virke 28x70 (VB0807), sort G4-3 eller bättre, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Distansmaterial: kilar av plast eller dylikt.
Grundmur: murverk av betong eller lättbetong eller vägg av armerad betong. Grundmur av förtillverkade element förekommer.
Bottenplatta: armerad betong enligt konstruktionsritning. 

Utförande

Spikläkt monteras mot grundmuren med hjälp av distansmaterialet så att träet inte kommer i direktkontakt med grundmuren.
Golv eller undergolv av trämaterial ska avskiljas med ångspärr/ångbroms från bottenplattan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok