Svenskt Trä Logo

Källargrund

Källaryttervägg och bottenplatta

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Källaryttervägg och bottenplatta. Källargrund.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Utvändig värmeisolering.
 2. Tätskikt höjd cirka 500 mm. 
 3. Grundmur.
 4. Betongplatta.
 5. Distansmaterial.
 6. Träpanel.
 7. Spikläkt.
 8. Eventuellt ångspärr.
 9. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig värmeisolering: markskivor av till exempel mineralull.
Fuktskydd: asfaltklistrad asfaltsmatta cirka 500 mm upp.
Invändig väggbeklädnad: stående spontad träpanel, tjocklek 12 mm.
Spikläkt: virke 28x70 mm, sort G4-3 eller bättre, centrumavstånd 600 mm.
Distansmaterial: kilar av plast eller dylikt.
Grundmur: murverk av betong eller lättbetong eller vägg av armerad betong. Grundmur av element förekommer.
Bottenplatta: armerad betong.

Utförande

Spikläkt monteras mot grundmuren med hjälp av distansmaterialet så att träet inte kommer i direktkontakt med grundmuren.
Golv eller undergolv av trämaterial ska avskiljas med en ångspärr från bottenplattan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan