Svenskt Trä Logo

Källargrund

Upplag för yttervägg och bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Stående ytterpanel.
 2. Värmeisolerande vindskydd.
 3. Övre syll.
 4. Kantbjälke.
 5. Spikläkt.
 6. Undre syll.
 7. Syllisolering.
 8. Utvändig värmeisolering.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Träreglar med mellanliggande isolering.
 11. Glespanel.
 12. Invändig takbeklädnad.
 13. Spikläkt.
 14. Distansmaterial.
 15. Grundmur.
 16. Träpanel.
 17. Dränerande isolerskiva.
 18. Invändig isolering på distanshylsa.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke C24.
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm, eventuellt impregnerat, träskyddsklass NTR A, fuktkvot högst 18 % vid inbyggnadstillfället.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande, eventuellt kombinerad med lufttätning.
Grundmur: murverk av betong eller lättbetong, alternativt vägg av armerad betong eller betongelement.
Fästdon: expanderande skruv.
Sockel: Cementputs eller fibercementskiva.

Utförande

Syll avskiljs från grundmuren med syllisolering. Den förankras i grundmuren med expanderande skruv, skruvavstånd 1 200 mm.
Källarytterväggar värmeisoleras utvändigt.
I underkant bjälklag monteras glespanel och innertaksbeklädnad av skivmaterial eller enbart spontade panelbräder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok