Svenskt Trä Logo

Källargrund

Upplag för yttervägg och bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Stående ytterpanel.
 2. Värmeisolerande vindskydd.
 3. Övre syll.
 4. Kantbjälke.
 5. Spikläkt.
 6. Undre syll.
 7. Syllisolering.
 8. Utvändig värmeisolering.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Träreglar med mellanliggande isolering.
 11. Glespanel.
 12. Invändig takbeklädnad.
 13. Spikläkt.
 14. Distansmaterial.
 15. Grundmur.
 16. Träpanel.
 17. Dränerande isolerskiva.
 18. Invändig isolering på distanshylsa.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: golvbjälkar av konstruktionsvirke C24.
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm, eventuellt impregnerat, träskyddsklass NTR A, fuktkvot högst 18 % vid inbyggnadstillfället.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande, eventuellt kombinerad med lufttätning.
Grundmur: murverk av betong eller lättbetong, alternativt vägg av armerad betong eller betongelement.
Fästdon: expanderande skruv.
Sockel: Cementputs eller fibercementskiva.

Utförande

Syll avskiljs från grundmuren med syllisolering. Den förankras i grundmuren med expanderande skruv, skruvavstånd 1 200 mm.
Källarytterväggar värmeisoleras utvändigt.
I underkant bjälklag monteras glespanel och innertaksbeklädnad av skivmaterial eller enbart spontade panelbräder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan