Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund – ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Altanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Bärlina.
 2. Stolpe.
 3. Plattstål.
 4. Plintar av betong.
 5. Stående ytterpanel.
 6. Spikläkt.
 7. Stänkplåt.
 8. Vindskydd.
 9. Kantbjälke.
 10. Bärlina.
 11. Syllisolering.
 12. Balksko
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar och bärlina: konstruktionsvirke, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Stolpar: konstruktionsvirke, impregnerat, träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
Trall: impregnerat virke träskyddsklass  NTR AB, tjocklek ≥ 28 mm vid centrumavstånd ≤ 600 mm.
Infästningsbeslag: balkskor av förzinkad stålplåt för upphängning samt varmförzinkat plattstål för ingjutning.

Utförande

Bjälkarna hängs upp i bärlinorna med hjälp av balkskor. Stolparna fästs i betongplint. Urtag görs i stolpar för bärlinan. Vid större altaner (djup > 3,6 m) bör upplag utföras med bärlina på plintar även mot byggnaden. Trall av impregnerad furu som är 120 mm bred bör monteras med 126 mm kant-till-kantavstånd. För andra träslag och bredder gäller andra kant-till-kantavstånd enligt särskild tabell från Svenskt Trä.
Altanbjälklag ≥ 500 mm över mark ska ha räcke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok