Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund – ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Inbyggnadslåda för installationer

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Skivmaterial.
  2. Regel.
  3. Värmeisolering.
  4. Värmeisolering.
  5. Bjälklag.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbyggnadslåda: beklädnad av 12 mm plywood, OSB eller 17 mm underlagsspont, ändspontad (VB2058) på regelstomme av impregnerat virke träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Värmeisolering: mineralull eller cellplast.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål, 3,4x100 till reglar.

Utförande

Inbyggnadslådan byggs på plats och tätas väl mot marken och bjälklagets undersida. Marken närmast lådan täcks med isolering för att förhindra frysning. En sida av beklädnaden skruvas mot reglarna för att underlätta demontering vid framtida renovering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok