Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund – ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Inbyggnadslåda för installationer

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Skivmaterial.
  2. Regel.
  3. Värmeisolering.
  4. Värmeisolering.
  5. Bjälklag.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbyggnadslåda: beklädnad av 12 mm plywood, OSB eller 17 mm underlagsspont, ändspontad (VB2058) på regelstomme av impregnerat virke träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Värmeisolering: mineralull eller cellplast.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål, 3,4x100 till reglar.

Utförande

Inbyggnadslådan byggs på plats och tätas väl mot marken och bjälklagets undersida. Marken närmast lådan täcks med isolering för att förhindra frysning. En sida av beklädnaden skruvas mot reglarna för att underlätta demontering vid framtida renovering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan