Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund – ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Upplag för bärlina

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Stående ytterpanel.
  2. Spikläkt.
  3. Vindskydd.
  4. Inklädnad.
  5. Bjälklag.
  6. Bärlina.
  7. Syllisolering.
  8. Förankring.
  9. Plint av betong
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bärlina: konstruktionsvirke, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande.
Förankring: varmförzinkat plattstål 30x3 mm eller byggbeslag.
Sockelskärm: impregnerad 25x100 mm, träskyddsklass NTR AB (VB3022).
Fästdon: träskruv av varmförzinkat eller rostfritt stål till förankring.

Utförande

Bärlinor ska ha full anliggning mot plintar.
Bärlina avskiljs från plintar med syllisolering. Eventuella kilar mellan plint och bärlina placeras ovanpå syllisoleringen.

Bärlinan förankras med hänsyn till vindlast och för fixering av stommen till grunden under byggskedet.
En sockelskärm (inklädnad) kan utformas på olika sätt. Den bör göras så gles att det blir god genomluftning, det vill säga med minst 30 procent hålarea.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok