Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Golv och upplag för innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Innervägg, bärande.
  2. Fuktskydd.
  3. Syllisolering.
  4. Betongplatta.
  5. Markisolering.
  6. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: list som fungerar som syllisolering. Bredden ska vara minst lika stor som syllens.
Golv: flytande golv av massivt virke, lamellbrädor eller undergolv av träbaserat skivmaterial.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR A eller NTR AB och ha högst 18 % ytfuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke med till exempel stående träreglar.

Utförande

Plattans översida under syll ska vara väl avjämnad. Syllisoleringen ska täcka hela syllens undersida.

I samband med golvbeläggning ska grundplattan vara uttorkad i erforderlig grad, vanligen till ett fuktinnehåll motsvarande högst 85 % RF.
Som underlag för flytande golv läggs en ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm, profilerad, luftspaltbildande plast eller motsvarande. Vid ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm måste betongytan vara slät, motsvara stålglättad yta. Träbaserade golvbeläggningar ska läggas med 10 mm rörelsemån mot väggar och genomföringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok