Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Golv och upplag för innervägg

Publicerad 2003-09-01

Golv och upplag för innervägg. Platta på mark – ytterväggar av trä.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Innervägg, bärande.
  2. Ångspärr.
  3. Syllisolering.
  4. Betongplatta.
  5. Värmeisolering.
  6. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: list som fungerar som fuktspärr. Bredden ska vara minst lika stor som syllens.
Golv: flytande golv av massivt virke, lamellbräder eller träbaserat skivmaterial.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB och ha högst 18 % fuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Utförande

Plattans översida under syllen ska vara väl avjämnad. Sylltätningen ska täcka hela syllens undersida.
I samband med golvbeläggning ska grundplattan vara uttorkad i erforderlig grad, vanligen till ett fuktinnehåll motsvarande högst 85 % RF.
Under flytande golv läggs en ångspärr av åldringsbeständig plastfolie, profilerad plast eller motsvarande. Vid ångspärr av åldringsbeständig plastfolie måste betongytan vara slät, motsvara stålglättad yta. Trägolv läggs med 10 mm rörelsemån mot väggar och genomföringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan