Platta på mark – ytterväggar av trä

Sockel och upplag för yttervägg med träpanelfasad

Sockel och upplag för yttervägg med träpanelfasad. Platta på mark – ytterväggar av trä.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Syllisolering: tätskikt som fungerar som fuktspärr och samtidigt har lufttätande funktion. Tätskiktet ska ha samma bredd som syllen.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB och ha högst 18 % fuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Utförande

Grundplattans översida under syllen ska vara plan.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv.
Panelen avslutas minst 300 mm över mark. Lägre nivå kan accepteras vid låga byggnader i skyddade lägen och med stora taksprång.

Ingående material

 1. Stående ytterväggspanel.
 2. Spikläkt.
 3. Syllisolering.
 4. Träreglar med mellanliggande isolering.
 5. Ångspärr.
 6. Golv/undergolv.
 7. Ångspärr.
 8. Värmeisolering.
 9. Betongplatta.
 10. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
 11. Isolerat installationsskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan