Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Sockel och upplag för yttervägg med träpanelfasad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Stående panel med lockläkt.
 2. Spikläkt.
 3. Eventuell vertikal luftningsläkt.
 4. Fasadskiva av mineralull.
 5. Vindskydd.
 6. Syllisolering.
 7. Sockelskiva.
 8. Värmeisolering.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Värmeisolerat installationsskikt.
 11. Invändig beklädnad.
 12. Golv.
 13. Fuktskydd.
 14. Betongplatta.
 15. Markisolering.
 16. Kantelement av cellplast.
 17. Dräneringsrör.
 18. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: tätskikt som fungerar som syllisolering och samtidigt har lufttätande funktion. Tätskikt ska ha samma bredd som syll.
Om syll utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR A eller NTR AB och ha högst 18 % ytfuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke, till exempel stående träreglar.

Utförande

Grundplattans översida under syll ska vara jämn och plan.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv av varmförzinkat stål. Panelbrädor avslutas minst 200 mm över mark. Lägre nivå kan accepteras vid låga byggnader i skyddade lägen och med stora taksprång samt beroende på markmaterial och marklutning närmast byggnaden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok