Svenskt Trä Logo

Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä

Blindbotten

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Golv/undergolv.
  2. Bjälke.
  3. Värmeisolering.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: bjälkar av konstruktionsvirke C24.
Blindbottenstöd: remsor av hård mineralull.
Värmeisolerande blindbotten: skivor av hård mineralull.
Fästdon: trådspik 3,4x100 med plastbrickor till blindbottenstöd.
Genomtrampningsskydd utförs med träbaserad skiva, till exempel 9 mm blindbottenplywood eller med armerad folie.

Utförande

Stödremsorna spikas i underkant av varje bjälke.
Spikavstånd högst 300 mm. Blindbottenskivorna monteras med god passning mot bjälkar och genomföringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok