Svenskt Trä Logo

Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä

Upplag för icke bärande innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Golv/undergolv.
 2. Syll.
 3. Inre grundbalk.
 4. Innervägg icke bärande.
 5. Kortling.
 6. Stödregel.
 7. Värmeisolering.
 8. Syllisolering.
 9. Blindbotten.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: bjälkar av konstruktionsvirke C24.
Kortling: konstruktionsvirke 45x195 hållfasthetsklass C14 (VB1806) mellan golvbjälkar.
Stödreglar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801).
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande.
Grundmur: balkar av armerad betong eller murverk av betong eller lättbetong.
Fästdon: expanderande skruv av varmförzinkat stål.

Utförande

Syllisolering läggs ut på upplagsytorna för att syllen ska avskiljas från underlaget. Syllen fixeras med expanderande skruv.
Kortlingar för innerväggar monteras på stödreglar så att fast underlag erhålls för innervägg och golvskivor. Detaljen tätas väl för att bjälklaget ska få god lufttätning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan