Svenskt Trä Logo

Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä

Upplag för yttervägg och bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Stående ytterpanel.
  2. Spikläkt.
  3. Syllisolering.
  4. Ventilationsöppning.
  5. Yttre grundbalk.
  6. Ångspärr.
  7. Värmeisolering.
  8. Plint av betong
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälklag: bjälkar av konstruktionsvirke C24.
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande.
Grundmur: balkar av förtillverkad armerad betong med invändig värmeisolering. Plintar av betong enligt konstruktör.
Fästdon: expanderande skruv av varmförzinkat stål.

Utförande

Syllisolering läggs ut på upplagsytorna för att syllen ska avskiljas från underlaget. Syllen förankras med expanderande skruv, skruvavstånd ≤ 1 200 mm.

Mark innanför grundmur ska täckas med markplastfilm och värmeisoleras med ca 70 mm tjocka markskivor av mineralull.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok