Svenskt Trä Logo

Fasadsystem med skivmaterial

Yttervägg med fasad av plywood

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Plywood. 
  2. Vertikal spikläkt/luftspalt/kapillärbrytande spalt.
  3. Yttre heltäckande isolerskikt.
  4. Vindskydd av diffusionsöppet, oorganiskt material
  5. Bärande reglar/värmeisolering.
  6. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
  7. Ångspärr/ångbroms.
  8. Värmeisolering
  9. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Utvändig beklädnad, alternativ 1: Plywood av barr- eller lövträ avsedd för användning utomhus, till exempel 12 mm spårad furuplywood, ytkvalitet BB/X.
Utvändig beklädnad, alternativ 2: Plywood med filmbehandlad yta avsedd för utomhusbruk.
Spikläkt: virke 34x45 (VB0810) och 34x70 (VB0811), sort G4-2 eller bättre.
Vertikala, bärande väggreglar: konstruktionsvirke C14, 45x195 (VB1806)
Horisontella väggreglar: dimensionshyvlat virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Vindskydd: skivmaterial, diffusionsöppen, utvändigt godkänd och fukttålig skivaalternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor av mineralull eller cellulosafiber. Primär isolering 195 mm, fasadskiva av mineralull 30 mm, installationsskikt med 45 mm isolering, total isolertjocklek 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Plywoodskivor monteras mot vertikala eller horisontella spikläkt. På marknaden finns även andra system med läkt och profiler av stål och aluminium.

Vertikal läkt monteras med spik eller skruv av varmförzinkat stål. Spikläkten för ytterpanel fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom fasadskivan mot de vertikala reglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Den nedersta, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm.
Ångspärr/ångbroms monteras så att nederkanten kläms mot grundplattan.
Horisontell läkt som förhindrar ventilation i luftspalten får inte förekomma. Luftspalten ska utformas så att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller i synnerhet fasader i högre byggnader med fler än tre våningar där luftspalt måste avgränsas vid brandcellsgräns med så kallad brandstopp.

Horisontell läkt fästs mot vertikala luftningsläkt eller distansplattor av till exempel 12 mm plywood, så att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida kan ske. Horisontell läkt, som monteras mot luftningsläkt eller distanser, bör ha en tjocklek av minst 34 mm för att läkten ska kunna spänna fritt.

Avståndet mellan läkt bestäms bland annat av skivtjocklek och skivtyp. Ett lämpligt läktavstånd för 12 plywood är 600 mm. För exakta uppgifter, se rekommendationer från plywoodtillverkare. Avståndet mellan läktens ändar och skivkant bör i vertikal riktning vara ≥ 10 mm.

Plywoodskivor monteras med skruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 för att förhindra missfärgning av skivorna närmast skruven. Hål för synlig skruv, till exempel med runt eller ovalt huvud, bör förborras 1 mm större än skruvens innerdiameter. Alternativt kan självborrande skruv med försänkt huvud användas. Skruvhuvuden och området närmast skruv ska behandlas med en penetrerande grundolja för att förhindra vattenupptagning i skivan. För obehandlade skivor fås en tillräcklig försegling om ytan, inklusive skruv, målas med en täckande färg. I filmbehandlade skivor förseglas skruvhålen med fogmassa. Alternativt kan skruv med tätningsbricka användas. Skruvars längd ska vara minst 2,5 x skivtjockleken. Skruvavstånd längs kant ska vara ≤ 300 mm och i skivans mitt ≤ 600 mm. Minsta avstånd mellan skruv och skivkant ska vara lika med skivans tjocklek dock minst 10 mm.

Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum så att skivorna ska kunna röra sig. Avståndet mellan skivorna ska motsvara skivtjockleken, dock minst 10 mm. Stumfogar får inte förekomma eftersom de dels förhindrar rörelser, dels medför risk för fuktupptagning på grund av kapillär sugning. Skarvar utformas så att vattenupptagning längs kanterna och i bakomliggande konstruktion förhindras. Horisontella skarvar utförs med fasade skivkanter eller med ett längsgående plåtbleck som skyddar underliggande material. Vertikala skarvar utförs öppna eller med täckande läkt som skruvas över fogen. Skivornas kanter förseglas för att undvika fuktupptagning och sprickbildning i ytan närmast kant. Öppna fogar ≥ 10 mm kan alternativt fyllas med lämplig fogmassa.

yttervägg med plywood
Bild 1. Öppen vertikal fog.

yttervägg med plywood
Bild 2. Vertikal fog med täckläkt.

yttervägg med plywood
Bild 3. Öppen horisontal fog vid vertikala läkt.

yttervägg med plywood
Bild 4. Sluten horisontal fog.

yttervägg med plywood
Bild 5. Öppen fog med droppbleck.

yttervägg med plywood
Bild 6. Avrundade kanter ger ett jämntjockt färgskikt.

yttervägg med plywood
Bild 7. Skarpa kanter ger otillräcklig tjocklek hos färgskiktet.

yttervägg med plywood
Bild 8. Utformning av kanter vid horisontal skivfog. Skivfog med fasade parallella kanter.

yttervägg med plywood
Bild 9. Utformning av kanter vid horisontell skivfog. Skivfog med plåtprofil. Skivornas utsida, kanter och insida närmast kanter ytbebehandlas.

yttervägg med plywood
Bild 10. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

yttervägg med plywood
Bild 11. Exempel på öppen respektive sluten fog i hörn.

yttervägg med plywood
Bild 12. Anslutning av fönster i yttervägg med luftad fasad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok