Svenskt Trä Logo

Pelarfot

Publicerad 2017-01-18

Spikningsplåtar

Ledad eller inspänd infästning av pelarfot med spikningsplåtar på ömse sidor. Det är en enkel lösning, lämplig för såväl små som stora horisontalkrafter och vertikalkrafter (lyft). Vid ledad infästning placeras spikningsplåtarna i regel på pelarens breda sidor, vid fast inspänning vanligtvis på pelarens smala sidor. Beslaget kan antingen gjutas fast i betongkonstruktionen eller svetsas mot en ingjuten stålplåt. Kraftöverföringen sker med ankarspik eller -skruv. Ändträytor ska fuktskyddas mot betong och andra fuktsugande material och gärna vara åtkomliga för fuktskyddande underhåll, se vidare avsnittet Fuktskydd.

Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, till exempel brandskyddsmålning eller inklädnad, se avsnitt Projektering med hänsyn till brand.

Spikningsplåt på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong
Figur 69
Spikningsplåt på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong.

Plattstål

Ledad eller inspänd infästning av pelarfot med plattstål är ett likvärdigt alternativ till spikningsplåtar.

Vid ledad infästning placeras plattstålen i regel på pelarens breda sidor, vid fast inspänning vanligtvis på pelarens smala sidor. Plattstålet gjuts in i betongkonstruktionen eller svetsas fast mot en ingjuten stålplåt.

Kraftöverföringen sker med genomgående skruv eller någon typ av träskruv. Ändträytor ska fuktskyddas mot betong och andra fuktsugande material och de ska vara åtkomliga för fuktskyddande underhåll, se vidare avsnittet Fuktskydd.

Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, till exempel brandskyddsmålning eller inklädnad.

Plattstål på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong.
Figur 70
Plattstål på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong.

Vinkelstål

Ledad infästning av pelarfot med vinkelstål som skruvas mot pelaren är en enkel lösning, lämplig vid små horisontalkrafter och vertikalkrafter (lyft).

Vinkelstål skruvas fast i betongkonstruktionen med expanderskruv eller så kallade kemankare, vilket möjliggör en noggrann inmätning och minskar risken för felplacering. Det vanliga är symmetriska vinkelstål på vardera sidan om pelaren. Ändträytor ska fuktskyddas och gärna vara åtkomliga för fuktskyddande underhåll, se vidare avsnittet Fuktskydd.

Vinkelstål på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong.
Figur 71
Vinkelstål på ömse sidor. Fuktskydd mellan limträ och betong.

Stolpsko

För ledad infästning utomhus eller i lokaler där det förekommer fritt vatten och om krafterna är små, är stolpskor en lämplig lösning eftersom uppsugning av vatten genom pelarens ändyta förhindras. Beslaget består ofta av en U-profil och en påsvetsad förankringsstång. Som regel gjuts den nedre delen av förankringsstången fast i betongkonstruktionen, men stången kan också svetsas fast mot en ingjuten stålplåt. Kraftöverföringen sker vanligen med hjälp av skruv. Även justerbara standardbeslag finns att tillgå.

Stolpsko av L- eller U-profil med påsvetsad förankringsstång.
Figur 72
Stolpsko av L- eller U-profil med påsvetsad förankringsstång.

Inlimmad skruv

Vid ledad eller inspänd infästning med inlimmad skruv är infästningen helt dold. Brandtekniskt sett ger ett dolt beslag ett godtagbart skydd. Inspänning lämpar sig endast vid relativt små inspänningsmoment. Inlimmad skruv får inte användas i konstruktioner i klimatklass 3 (utomhuskonstruktioner) eller i konstruktioner utsatta för dynamiska laster, till exempel fordon eller utmattningslaster. I limträ inlimmad skruv omfattas av ett Typgodkännande (Typgodkännandebevis 1396/78).

Anslutningen mot grundkonstruktionen utformas som regel med en ändplåt på pelarens ändyta. Ändplåten fästes med bricka och mutter till den inlimmade skruven. Pelaren kan även anslutas med utstickande skruv som gjuts in i ursparingar i grundkonstruktionen.

Stålsockel med inlimmad skruv samt ingjuten stålplåt.
Figur 73
Stålsockel med inlimmad skruv samt ingjuten stålplåt.

Inlimmad dubb

En enklare, ej kraftöverförande variant är inlimmad dubb som kan vara tillräcklig när endast styrning av pelare eftersträvas. Dubb kan utföras av helgängad stång i hållfasthetsklass 4.6 eller 8.8 och med diameter M12, M16, M20 eller M24 enligt beställarens specifikation. Limkvalitet motsvarar den som används för inlimmad skruv, dock omfattas inlimmad dubb ej av typgodkännandet för inlimmad skruv. Således får ingen hållfasthet tillgodoräknas. Produkten behöver inte provdras eller märkas.

Observera att limning får endast utföras av godkänd limträtillverkare! Hål i betongunderlag borras med en diameter som är 2 mm större än dubbens diameter, alternativt något större hål som fylls på plats med injekteringsmassa. Pelarfoten ska förses med fuktskydd mot betongen, till exempel med 4,8 mm oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva, se figur 74.

Inlimmad dubb för fixering av pelare (ej kraftöverförande beslag).
Figur 74
Inlimmad dubb för fixering av pelare (ej kraftöverförande beslag).

Detalj av knutpunkt i nock, Västerviks resort.
Detalj av knutpunkt i nock, Västerviks resort.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok