Svenskt Trä Logo

Fuktskydd

Publicerad 2017-01-17

Limträpelare och limträbalkar ska skyddas mot långvarig fuktpåverkan. Här nedan visas några principexempel på fuktskydd, se även avsnitt Anslutningsdetaljer.

 

Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk. Översida limträbalk och ändträytan plåttäckt.
Figur 39
Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk. Översida limträbalk och ändträytan plåttäckt.

Pelarfot utomhus. Infästning med plattstål.
Figur 40
Pelarfot utomhus. Infästning med plattstål. Fuktskyddande tätskikt mellan limträpelare och betong. Små laster.

Pelarfot utomhus. Stolphållare av varmförzinkat stål.
Figur 41
Pelarfot utomhus. Stolphållare av varmförzinkat stål. Limträpelaren har här inte direktkontakt med betongen. Små laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan