Svenskt Trä Logo

Fuktskydd

Publicerad 2017-01-17

Limträpelare och limträbalkar ska skyddas mot långvarig fuktpåverkan. Här nedan visas några principexempel på fuktskydd, se även avsnitt Anslutningsdetaljer.

 

Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk. Översida limträbalk och ändträytan plåttäckt.
Figur 39
Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk. Översida limträbalk och ändträytan plåttäckt.

Pelarfot utomhus. Infästning med plattstål.
Figur 40
Pelarfot utomhus. Infästning med plattstål. Fuktskyddande tätskikt mellan limträpelare och betong. Små laster.

Pelarfot utomhus. Stolphållare av varmförzinkat stål.
Figur 41
Pelarfot utomhus. Stolphållare av varmförzinkat stål. Limträpelaren har här inte direktkontakt med betongen. Små laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok