Svenskt Trä Logo

Anslutningsdetaljer

Publicerad 2017-04-11

I detta avsnitt redovisas principexempel på standardlösningar till knutpunkter och beslag.

De anslutningsdetaljer som redovisas, finns på nedanstående orienteringsskisser. Materialet i beslag och infästningar ska ha rostskydd anpassat efter aktuell korrosivitetsklass – i regel minst motsvarande varmförzinkat stål med ett zinkskikt ≥ 55 µm (mymeter). De redovisade standardbeslagen uppfyller dessa krav. De tillverkas av varmförzinkat stål eller i förekommande fall av rostfritt syrafast stål (så kallat austenitiskt rostfritt stål A4).

Ledade infästningar överför horisontella och vertikala krafter men ej moment. Infästning som ska kunna överföra moment måste vara inspänd. För mer detaljerade anvisningar hänvisas till Projektering av limträkonstruktioner och Dimensionering av limträkonstruktioner.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok