Svenskt Trä Logo

Anslutningsdetaljer

Publicerad 2017-04-11

I detta avsnitt redovisas principexempel på standardlösningar till knutpunkter och beslag.

De anslutningsdetaljer som redovisas, finns på nedanstående orienteringsskisser. Materialet i beslag och infästningar ska ha rostskydd anpassat efter aktuell korrosivitetsklass – i regel minst motsvarande varmförzinkat stål med ett zinkskikt ≥ 55 µm (mymeter). De redovisade standardbeslagen uppfyller dessa krav. De tillverkas av varmförzinkat stål eller i förekommande fall av rostfritt syrafast stål (så kallat austenitiskt rostfritt stål A4).

Ledade infästningar överför horisontella och vertikala krafter men ej moment. Infästning som ska kunna överföra moment måste vara inspänd. För mer detaljerade anvisningar hänvisas till Projektering av limträkonstruktioner och Dimensionering av limträkonstruktioner.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan