Svenskt Trä Logo

Pelartopp

Publicerad 2017-01-18

Spikningsplåtar

Ledad anslutning med spikningsplåtar på ömse sidor om limträelementen är enkel och lämplig för såväl små som stora laster. De plåtar som finns i standardkataloger har tjocklekar som begränsar användningen till måttliga laster. Plåttillverkarens anvisningar ska noga följas. Kraftöverföringen sker med hjälp av ankarspik eller -skruv. Plåtarna bör placeras så nära pelarens innerkant som möjligt så att de inte förhindrar balkens vinkeländring. Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, till exempel skyddsmålning eller inklädnad, se avsnitt Brandskydd av förband och beslag – allmänna synpunkter.

Spikningsplåt på ömse sidor om limträelementen.
Figur 75
Spikningsplåt på ömse sidor om limträelementen.

Plattstål

Ledad anslutning med plattstål på ömse sidor om limträelementen är också, i likhet med spikningsplåtar, enkel och ändamålsenlig.

Plattstål, typ plattstång eller universalstång, lämpar sig för såväl små som stora laster. Godstjockleken väljs ur standardserien 5, 6, 8, 10, 12, 15 eller 20 mm och minst 0,3 × skruvdiametern. Hål för skruv bör vara cirka 1 mm större än skruvdiametern eller utföras som vertikala, ovala hål. Speciella åtgärder för brandskydd kan krävas, till exempel brandskyddsmålning eller inklädnad, se avsnitt Brandskydd av förband och beslag – allmänna synpunkter.

Plattstål på ömse sidor om limträelementen.
Figur 76
Plattstål på ömse sidor om limträelementen.

Inslitsade plåtar

Vid ledad anslutning med inslitsad stålplåt och ståldymlingar är infästningen helt dold. Ståldymlingarna kan försänkas i limträbalken och täckas med träplugg. Brandtekniskt sett ger ett helt dolt beslag ett godtagbart skydd, se figur 77.

Inslitsade plåtar med ståldymlingar.
Figur 77
Inslitsade plåtar med ståldymlingar.

Infälld balk

Infälld limträbalk används ofta vid gavelpelare för att överföra pelarens horisontalkraft till limträbalken. Urtaget i limträpelaren görs ofta lika stort som balkbredden. Kraftöverföringen mellan limträbalk och limträpelare sker som regel med hjälp av genomgående skruv, brickor och mutter. Vid små horisontalkrafter och lyftkrafter kan även infästning med hjälp av plåtvinklar, universalskruv eller träbyggnadsskruv användas, se figur 79.

Infälld balk och genomgående skruv med mutter och bricka
Figur 78
Infälld balk och genomgående skruv med mutter och bricka.

Infälld balk och plåtvinklar.
Figur 79
Infälld balk och plåtvinklar.

Universalskruv

Förband med speciell träskruv, universalskruv, är en annan enkel lösning vid både mindre och större konstruktioner, till exempel uterum, carportar, bjälklag och hallstommar. Många skruvapplikationer finns, exempelvis enligt figur 67 och figur 80. Skruvvinkel minst 30° bör eftersträvas i ändträ, förborrning tillämpas i regel inte och skruven försänks med lätthet, så att den ogängade delen alltid kommer i virkesfogen.

Två exempel på pelar-balkanslutning med universalskruv
Figur 80
Två exempel på pelar-balkanslutning med universalskruv – en skruv uppifrån (ovan), två skruvar från sidorna (nedan). Universalskruv i ändträ bör dras i minst 30° vinkel mot fibrerna för att få en acceptabel utdragskraft.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok