Svenskt Trä Logo

Limträytterpanel

Publicerad 2017-01-18

Breda utvändiga panelbrädor tillverkas av limträ, med tvärsnittsmåtten 25 × 225 alternativt 25 × 325 mm.

Råvaran är gran och limträytterpanelbrädorna har stående årsringar för ökad livslängd, formstabilitet och hållbarhet. Det finns en profil för stående och en för liggande limträytterpanel. Den synliga framsidan är finsågad. Limträytterpanel kan levereras grundmålad, alternativt grundmålad och mellanstruken.

Limträytterpanel på fasad.
Limträytterpanel på fasad.

Stående limträytterpanel*
En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Faserna och falsen är rillade.
Stående montering rekommenderas.
Stående limträytterpanel
* ej svensk standard

Liggande limträytterpanel*
En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Faserna och falsen är rillade.
Liggande limträytterpanel
Liggande montering rekommenderas.
* ej svensk standard

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok