Svenskt Trä Logo

Specialtillverkning

Publicerad 2017-01-18

Där ovanligt stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd med limträtillverkarna.

Objektstillverkat limträ kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla beställarens krav och förutsättningar.

Några exempel på vanliga objektstillverkade limträprodukter är överhöjda balkar, krökta balkar, pulpetbalkar, sadelbalkar, ramar och bågar.

Överhöjning av limträelement görs av limträtillverkaren efter beställarens ritning och beskrivning. Storleken på överhöjningen ska motsvara den beräknade nedböjningen. Överhöjning behövs inte på kortare balkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan