Svenskt Trä Logo

Limträbalkar

Publicerad 2017-01-18

Exempel på limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt som uppfyller de brandtekniska klasserna R30 och R60 ges i tabell 21. Tabellen ger erforderliga mått om branden kan angripa från tre eller fyra sidor. Tabellvärdena gäller om ingen risk för vippning föreligger. Vid bortfall av stabiliserande element, till exempel takåsar, måste vippning beaktas vid dimensioneringen.

I brandfallet räknas med en reducerad last, se SS-EN 1995-1-2 avsnitt 2.4.2, där lasteffekten vid brand, Ed,fi, på en enskild konstruktionsdel beräknas som Ed,fi = ηfi ∙ Ed, där Ed är den dimensionerande lasteffekten vid dimensionering för normal temperatur för huvudlastkombinationen enligt gällande EKS och ηfi är reduktionsfaktorn för dimensionerande last vid brand beroende av lastkvoten Qk,1 ⁄ Gk och kombinationsfaktorn ψfi för frekvent värde för variabla laster.

För överslagsmässiga beräkningar rekommenderas ηfi = 0,6. Vid nyttig last i kategori E enligt EKS, utrymmen där lastansamling kan förväntas, inklusive kommunikationsutrymmen, är rekommenderat värde ηfi = 0,7. För lätta bjälklag kan reduktionsfaktorn ηfi vara mindre. Till exempel vid snölast i snözon 3 är rekommenderat värde ηfi = 0,3.

Det är dock enklare att beräkna det effektiva resttvärsnittet direkt enligt ovan och att jämföra bärförmågan med den givna lastpåverkan, se Projektering av limträkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan