Svenskt Trä Logo

13.1.2 Limträ utomhus – några ytbehandlingsråd

Publicerad 2018-08-23

Obehandlat limträ bör undvikas utomhus om det inte är skyddat för väder och vind.

Även om det ytbehandlats med en opigmenterad behandling (färglös träolja eller klarlack) blir ytan grå efter en tids utomhusexponering. En obehandlad limträyta kan ta upp fukt från nederbörd, smältvatten och stänkvatten, vilket i varierande grad leder till missfärgning, deformationer och sprickbildning.

De viktigaste nedbrytande faktorerna vid utomhusexponering av limträ är solstrålning, nederbörd, smuts och markfukt. Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar på limträet. Vid solbelysning kan en yta snabbt få hög temperatur – mörka ytor kan nå uppemot 70 °C. Detta ger kraftig uttorkning av limträytan med rörelser och risk för att limträet och en eventuell filmbildande ytbehandling successivt börjar spricka.

Limträprodukter som är avsedda att exponeras utomhus, till exempel utvändiga limträpanelbrädor, kan levereras industriellt behandlade för att sedan färdigbehandlas efter uppsättning. Se även tabell 24 i Fakta om limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok