Svenskt Trä Logo

11.3 Dimensionering av treledsbågar

Publicerad 2017-03-16

Treledsbågen är stabil mot horisontalkrafter i sitt eget plan och statiskt bestämd, varför momentfördelningen inte påverkas av ojämna sättningar i grunden eller av oförutsedda deformationer i leder och anslutningar, se avsnitt Ramar.

Dessutom är treledsbågen ledat infäst i fundamenten, vilket förenklar grundkonstruktionen. Vid dåliga grundförhållanden kan horisontalkraften vid stöden tas upp med dragband i eller under grundplattan mellan fundamenten.

Beräkning av deformationer utförs vanligtvis med hjälp av dator och något av de på finita elementmetoden baserade beräkningsprogrammen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok