Svenskt Trä Logo

14.5.1 Hängslad balksko med utanpåliggande stålplåtar

Publicerad 2017-01-19

Den största fördelen med en hängslad balksko är att vertikalkraften överförs till primärbalken med hjälp av kontakttryck, se figur 14.22. På detta sätt kan relativt stora vertikalkrafter överföras.

Kraften överförs från sekundärbalken med hjälp av kontakttryck till bottenplattan. Denna kraft överförs sedan med hjälp av balkskons vertikala plattor och kontakttryck till primärbalken. Eftersom vertikalkraften i bottenplattan är excentrisk, uppstår också ett moment som ska överföras. Det här momentet överförs med hjälp av kontakttrycket mellan ryggplåtens nedre kant och primärbalken och dragkraften i balkskons övre platta. Om sekundärbalken har en tryckande normalkraft överförs den med hjälp av kontakttrycket mellan sekundärbalken och ryggplåten till primärbalkens sida. Om kraften är dragande överförs den av fästdonen till balkskon. Vid osymmetrisk belastning uppstår ett vridmoment i primärbalken som ska beaktas när primärbalken dimensioneras.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

  • Kontakttryck mellan sekundärbalken och balkskons bottenplatta.
  • Kontakttryck mellan primärbalkens övre kant och balkskons topplatta.
  • Skjuvbrott i fästdonen.
  • Balkskons svetsar.
  • Kontakttryck mellan ryggplåten och primärbalken.
  • Böjning och skjuvning hos stålplåtarna.

Dessutom ska man kontrollera alla änd- och kantavstånd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok