Svenskt Trä Logo

14.5 Förband mellan två balkar

Publicerad 2017-03-17

Flera tillverkare levererar färdiga balkskor avsedda för förband mellan två balkar vars dimensioner är små eller medelstora. Tillverkarna tillhandahåller också information om bärförmåga och generella rekommendationer för montage.

För stora balkar får man beställa specifikt dimensionerade och tillverkade stålbeslag, som ofta liknar en balksko. Dessa balkskor ska monteras vid sidan om eller hängas över primärbalken, se figur 14.22. Balkskor som hängs över primärbalken är att föredra eftersom kraftöverföringen är enklare. Förbanden kan utformas så att de även överför böjmoment förutom tvärkrafter och normalkrafter. För att öka sekundärbalkens stabilitet kan den övre kanten fästas med vinkelbeslag i primärbalken.

Om förbandet är ensidigt uppstår ett vridmoment i primärbalken som ska beaktas när primärbalken dimensioneras. Risken för fläkning ökar ju lägre ner förbandet befinner sig i förhållande till primärbalkens höjd.

Hängslad balksko.
Figur 14.22
Hängslad balksko.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok