Svenskt Trä Logo

14.5 Förband mellan två balkar

Publicerad 2017-03-17

Flera tillverkare levererar färdiga balkskor avsedda för förband mellan två balkar vars dimensioner är små eller medelstora. Tillverkarna tillhandahåller också information om bärförmåga och generella rekommendationer för montage.

För stora balkar får man beställa specifikt dimensionerade och tillverkade stålbeslag, som ofta liknar en balksko. Dessa balkskor ska monteras vid sidan om eller hängas över primärbalken, se figur 14.22. Balkskor som hängs över primärbalken är att föredra eftersom kraftöverföringen är enklare. Förbanden kan utformas så att de även överför böjmoment förutom tvärkrafter och normalkrafter. För att öka sekundärbalkens stabilitet kan den övre kanten fästas med vinkelbeslag i primärbalken.

Om förbandet är ensidigt uppstår ett vridmoment i primärbalken som ska beaktas när primärbalken dimensioneras. Risken för fläkning ökar ju lägre ner förbandet befinner sig i förhållande till primärbalkens höjd.

Hängslad balksko.
Figur 14.22
Hängslad balksko.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan