Svenskt Trä Logo

14.5.3 Sidomonterade balkskor

Publicerad 2017-01-19

Ett möjligt utförande för sidomonterade balkskor visas i figur 14.24. I detta fall används träskruvar eller genomgående skruvar för att fästa balkskon i primärbalkens sida.

Dessa balkskor fungerar på samma sätt som de som används i förband mellan balk och pelare, se avsnitt 14.4.2. I detta fall verkar kraften som överförs vinkelrätt mot primärbalkens fiberriktning i motsats till situationen med pelaren. Detta ska beaktas och i synnerhet ska risken för fläkning kontrolleras, se avsnitt 14.2.4. Balkskon ska fästas så högt uppe på primärbalkens sida som möjligt, se figur 14.7, he > 0,7h.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

 • Kontakttryck mellan sekundärbalken och balkskons bottenplatta.
 • Skjuvbrott i fästdonen.
 • Blockskjuvning vid balkens ände.
 • Balkskons svetsar.
 • Skruvarnas utdragning ur primärbalken.
 • Skruvarnas skjuvning i primärbalken.
 • Samverkande utdragning och skjuvning av skruvarna.
 • Kontakttryck mellan ryggplåten och primärbalken.
 • Fläkning enligt Eurokod 5, avsnitt 8.1.4, alternativt avsnitt 14.2.4.
 • Böjning och skjuvning hos stålplåtarna.

Dessutom ska man kontrollera alla änd- och kantavstånd.

Balkskor som skruvas fast i sidan av en primärbalk
Figur 14.24
Balkskor som skruvas fast i sidan av en primärbalk.
a) Utanpåliggande stålplåtar,
b) inslitsade stålplåtar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan