Svenskt Trä Logo

16.7.5 Balkskarv

Publicerad 2017-01-19

Skruvad balkskarv enligt figur 16.30 uppfyller kraven för R30 utan brandskyddsisolering om lasteffekten vid brand är högst 65 procent av dimensionerande bärförmåga vid dimensionering utan hänsyn till brand.

Med brandskyddsisolering enligt tabell 16.6 uppfylls kraven för R30 även om utnyttjandegraden vid brand är 100 procent.

Beslag enligt figur 16.31 kräver brandskyddsisolering för att brandteknisk klass ska uppnås. Med isolering enligt tabell 16.6 uppfylls kraven för R30 om utnyttjandegraden vid brand är högst 65 procent. 

Skruvad balkskarv
Figur 16.30
Skruvad balkskarv: R30.

Gerberbalkskarv: Brandskyddas
Figur 16.31
Gerberbalkskarv: Brandskyddas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan