Svenskt Trä Logo

16.7.5 Balkskarv

Publicerad 2017-01-19

Skruvad balkskarv enligt figur 16.30 uppfyller kraven för R30 utan brandskyddsisolering om lasteffekten vid brand är högst 65 procent av dimensionerande bärförmåga vid dimensionering utan hänsyn till brand.

Med brandskyddsisolering enligt tabell 16.6 uppfylls kraven för R30 även om utnyttjandegraden vid brand är 100 procent.

Beslag enligt figur 16.31 kräver brandskyddsisolering för att brandteknisk klass ska uppnås. Med isolering enligt tabell 16.6 uppfylls kraven för R30 om utnyttjandegraden vid brand är högst 65 procent. 

Skruvad balkskarv
Figur 16.30
Skruvad balkskarv: R30.

Gerberbalkskarv: Brandskyddas
Figur 16.31
Gerberbalkskarv: Brandskyddas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok