Svenskt Trä Logo

16.7.6 Nockskarv

Publicerad 2017-01-19

Nockskarv med spikningsplåtar enligt figur 16.32 a) kräver brandskyddsisolering enligt tabell 16.6 för att brandteknisk klass R30 eller R60 ska uppnås.

Vid högre utseendekrav kan nockbeslag enligt figur 16.32 b) vara ett lämpligt alternativ. Utan brandskyddsisolering bedöms utförandet uppfylla kraven för klass R30. Om mellanrummet mellan balkarna fylls med stenull (ρ ≥ 50 kg/m3) och beslaget placeras inom det effektiva resttvärsnittet bedöms brandmotståndet motsvara klass R60, beroende på dimensioner. 

Nockskarv.
Figur 16.32
Nockskarv.
a) Spikningsplåtar: Brandskyddas.
b) Svetsat stålbeslag: R30.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok