Svenskt Trä Logo

16.7.2 Pelarfot

Publicerad 2017-01-19

Ledad pelarfot

Ledad infästning av pelarfot, där kraftöverföringen i huvudsak sker genom kontakttryck, till exempel enligt figur 16.22 a) eller b), bedöms uppfylla kraven för klass R60 utan särskilt brandskydd. Även horisontalkrafter bör kunna tas upp genom anliggning mot betongklack enligt figur 16.23 a) för att klara R60 utan särskilda åtgärder. Pelarfot med stålsko enligt figur 16.23 b), en vanlig lösning vid treledsramar, bedöms klara R30 utan brandskydd, men stålplåten måste dimensioneras för brandfallet.

Inspänd pelarfot

Inslitsade stålplåtar och dymlingar enligt figur 16.24 a) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner och brandskydd. Inspänd pelarfot med inlimmad skruv enligt figur 16.24 b) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner. Kantavstånden för skruvarna väljs så att de ligger inom det effektiva resttvärsnittet. Vid utförande med stålsockel måste denna brandskyddas.

Pelarholk av stål enligt figur 16.24 c) måste brandskyddas (se till exempel tabell 16.6) om krav ställs på brandteknisk klass.

Vid inspänning med laskar av stålplåt måste dessa brandskyddas, till exempel tabell 16.6, om det ställs krav på brandteknisk klass. Kantavstånd för spik eller skruv med eventuella mellanläggsbrickor väljs så att dessa ligger inom resttvärsnittet.

Ledad infästning av pelarfot.
Figur 16.22
Ledad infästning av pelarfot.
a) Ingjuten spikningsplåt: R60.
b) Ingjuten plattstång och skruv: R60.

 

Ledad infästning av ramfot.
Figur 16.23
Ledad infästning av ramfot.
a) Med betongklack: R60.
b) Stålsko: R30.

 

Inspänd pelarfot.
Figur 16.24
Inspänd pelarfot.
a) Inslitsade stålplåtar och dymlingar: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
b) Inlimmad skruv: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
c) Pelarholk av stål: Brandskyddas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok