Svenskt Trä Logo

16.7.2 Pelarfot

Publicerad 2017-01-19

Ledad pelarfot

Ledad infästning av pelarfot, där kraftöverföringen i huvudsak sker genom kontakttryck, till exempel enligt figur 16.22 a) eller b), bedöms uppfylla kraven för klass R60 utan särskilt brandskydd. Även horisontalkrafter bör kunna tas upp genom anliggning mot betongklack enligt figur 16.23 a) för att klara R60 utan särskilda åtgärder. Pelarfot med stålsko enligt figur 16.23 b), en vanlig lösning vid treledsramar, bedöms klara R30 utan brandskydd, men stålplåten måste dimensioneras för brandfallet.

Inspänd pelarfot

Inslitsade stålplåtar och dymlingar enligt figur 16.24 a) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner och brandskydd. Inspänd pelarfot med inlimmad skruv enligt figur 16.24 b) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner. Kantavstånden för skruvarna väljs så att de ligger inom det effektiva resttvärsnittet. Vid utförande med stålsockel måste denna brandskyddas.

Pelarholk av stål enligt figur 16.24 c) måste brandskyddas (se till exempel tabell 16.6) om krav ställs på brandteknisk klass.

Vid inspänning med laskar av stålplåt måste dessa brandskyddas, till exempel tabell 16.6, om det ställs krav på brandteknisk klass. Kantavstånd för spik eller skruv med eventuella mellanläggsbrickor väljs så att dessa ligger inom resttvärsnittet.

Ledad infästning av pelarfot.
Figur 16.22
Ledad infästning av pelarfot.
a) Ingjuten spikningsplåt: R60.
b) Ingjuten plattstång och skruv: R60.

 

Ledad infästning av ramfot.
Figur 16.23
Ledad infästning av ramfot.
a) Med betongklack: R60.
b) Stålsko: R30.

 

Inspänd pelarfot.
Figur 16.24
Inspänd pelarfot.
a) Inslitsade stålplåtar och dymlingar: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
b) Inlimmad skruv: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
c) Pelarholk av stål: Brandskyddas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan