Svenskt Trä Logo

16.7.3 Pelartopp

Publicerad 2017-01-19

Inslitsade stålplåtar och dymlingar enligt figur 16.25 a) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner och brandskydd. Limträgaffel enligt figur 16.25 b) bedöms uppfylla kraven för R30 om gaffeln är mer än 25 mm tjock och R60 om gaffeln är mer än 40 mm.

För balkar med större höjd än 4 gånger bredden ökas kravet på gaffelns tjocklek på grund av vippningsrisken till 80 respektive 140 mm. Utförandet är inte lämpligt om horisontalkrafter ska överföras vid brandpåverkan.

Infästning med plattstänger av stål enligt figur 16.25 c) bedöms uppfylla kraven för R30 om endast nedåtriktad vertikallast ska överföras och balkens sidostabilitet vid brand säkras genom särskilda åtgärder, till exempel genom att utnyttja anslutande tak- eller väggkonstruktion. För R60 krävs brandskyddsisolering enligt tabell 16.6.

Motsvarande anslutning med spikningsplåtar kräver brandskyddsisolering även i klass R30.

Infästning med inlimmad skruv enligt figur 16.25 d) bedöms uppfylla kraven för R30 eller R60 beroende på dimensioner. Skruvarnas kantavstånd väljs så att dessa ligger inom resttvärsnittet. Balkens sidostabilitet vid brand måste säkras genom särskilda åtgärder, till exempel via vägg- eller takkonstruktion.

Anslutning med inslitsad T-profil enligt figur 16.26 kan klassificeras i R30 om balkbredden är minst 120 mm och i R60 om den är minst 230 mm. Slitsens bredd får i båda fallen vara högst 10 mm. Vid slanka balkar (b ≥ 4) i klass R60 ska T-profilens baksida brandskyddsisoleras, till exempel enligt tabell 16.6 för att förkolning i slitsen inte ska förorsaka stabilitetsproblem.

Pelar-balkanslutning.
Figur 16.25
Pelar-balkanslutning.
a) Inslitsade stålplåtar och dymlingar: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
b) Gaffel av limträ: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
c) Plattstänger av stål: R30.
d) Inlimmad skruv: R30 eller R60 beroende på dimensioner.

 

Genomgående skruv med bricka
Figur 16.26
Pelar-balkanslutning med inslitsad T-profil: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
1) Genomgående skruv.
2) Genomgående skruv med bricka.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok