16.7.3 Pelartopp

Publicerad 2017-01-19

Inslitsade stålplåtar och dymlingar enligt figur 16.25 a) bedöms uppfylla kraven för R30 och R60 beroende på dimensioner och brandskydd. Limträgaffel enligt figur 16.25 b) bedöms uppfylla kraven för R30 om gaffeln är mer än 25 mm tjock och R60 om gaffeln är mer än 40 mm.

För balkar med större höjd än 4 gånger bredden ökas kravet på gaffelns tjocklek på grund av vippningsrisken till 80 respektive 140 mm. Utförandet är inte lämpligt om horisontalkrafter ska överföras vid brandpåverkan.

Infästning med plattstänger av stål enligt figur 16.25 c) bedöms uppfylla kraven för R30 om endast nedåtriktad vertikallast ska överföras och balkens sidostabilitet vid brand säkras genom särskilda åtgärder, till exempel genom att utnyttja anslutande tak- eller väggkonstruktion. För R60 krävs brandskyddsisolering enligt tabell 16.6.

Motsvarande anslutning med spikningsplåtar kräver brandskyddsisolering även i klass R30.

Infästning med inlimmad skruv enligt figur 16.25 d) bedöms uppfylla kraven för R30 eller R60 beroende på dimensioner. Skruvarnas kantavstånd väljs så att dessa ligger inom resttvärsnittet. Balkens sidostabilitet vid brand måste säkras genom särskilda åtgärder, till exempel via vägg- eller takkonstruktion.

Anslutning med inslitsad T-profil enligt figur 16.26 kan klassificeras i R30 om balkbredden är minst 120 mm och i R60 om den är minst 230 mm. Slitsens bredd får i båda fallen vara högst 10 mm. Vid slanka balkar (b ≥ 4) i klass R60 ska T-profilens baksida brandskyddsisoleras, till exempel enligt tabell 16.6 för att förkolning i slitsen inte ska förorsaka stabilitetsproblem.

Pelar-balkanslutning.
Figur 16.25
Pelar-balkanslutning.
a) Inslitsade stålplåtar och dymlingar: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
b) Gaffel av limträ: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
c) Plattstänger av stål: R30.
d) Inlimmad skruv: R30 eller R60 beroende på dimensioner.

 

Genomgående skruv med bricka
Figur 16.26
Pelar-balkanslutning med inslitsad T-profil: R30 eller R60 beroende på dimensioner.
1) Genomgående skruv.
2) Genomgående skruv med bricka.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan