Svenskt Trä Logo

1.4.4 Överhöjning

Publicerad 2017-01-16

Fritt upplagda limträbalkar med längre spännvidder (över 10 – 12 m) kan behöva överhöjning för att minska problem med nedböjning.

En måttlig överhöjning på 200 mm kan enkelt åstadkommas vid tillverkningen. Rekommendationer gällande överhöjning ges i avsnitt 3.3.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok