Svenskt Trä Logo

1.6.1 Transport

Publicerad 2017-01-16

Transporten sker vanligen på landsväg. Detta kan inverka på nedan angivna storleksbegränsningar.

Med vanlig lastbil kan man transportera längder upp till 9 – 10 m. Komponenter längre än 12 m transporteras på trailers med utdragbart flak. Komponenter upp till 30 – 35 m kan också transporteras på detta sätt. För små limträmängder blir kostnaden för den här sortens transport hög och det är därför fördelaktigt om balkarna kan delas i mindre längder så att de kan transporteras med vanlig lastbil.

För långa transporter behövs tillstånd av myndigheterna. Längder upp till 24 – 30 m utgör vanligtvis inget problem. Den största längden som får transporteras utan tillstånd varierar i olika länder, men den är normalt ungefär 24 m. Specialtransport krävs vanligen om bredden överskrider 2,6 m eller totala höjden 4,5 m, vilket ofta är fallet med bågar eller ramar. När järnvägs- eller sjötransport används, gäller andra gränser. Transportproblemen kan ofta lösas om konstruktionen delas i mindre transportenheter, som sammanfogas på byggarbetsplatsen.

Största tillåten längd och höjd på fordon utan specialtillstånd
Figur 1.17 Transport av limträ

Största tillåten längd och höjd på fordon utan specialtillstånd är gemensamt för Europa.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok