1.5.6 Skydd vid transport, lagring och montage

Publicerad 2017-01-16

Limträprodukter emballeras oftast individuellt hos limträtillverkarna och med ett återvinningsbart material. Emballaget är avsett att skydda mot fukt, nederbörd, solstrålning, smuts och viss mekanisk åverkan under transport, lagring och eventuellt i samband med montage.

Emballaget är inget tillräckligt skydd mot fukt. I själva verket kan fukt under ogynnsamma förhållanden kondensera innanför emballaget. Kondensvattnet bör då ledas ut genom att emballaget öppnas. Därför är det ofta fördelaktigt att ta av emballaget så fort som möjligt efter montage (förutsatt att taket är på plats och att rimliga klimatförhållanden i byggnaden kan garanteras). På detta sätt minimeras risken för ytornas missfärgning, vilket givetvis bör undvikas när synliga träytor önskas i den färdiga byggnaden. Läs mer i avsnitt Hantera limträ rätt.

När limträkomponenter lagras på byggarbetsplatsen ska följande beaktas:

  • Lägg aldrig limträkomponenter direkt på marken.
  • Placera komponenterna på rena underslag som är minst 300 mm höga och så att god luftning uppnås.
  • Underlaget ska vara torrt och plant så att komponenterna inte vrider sig och inte heller belastas ojämnt.
  • Lägg rena ströläkt mellan komponenterna och placera dem alltid lodrätt ovanför varandra.
  • Vid utomhuslagring ska komponenterna skyddas till exempel med presenningar som läggs på rena underslag. Se till att tillräcklig ventilation uppnås under presenningen. Presenningen ska inte nå marken.
  • Undvik långvarig lagring på byggarbetsplatsen, särskilt utomhus.

Limträkomponenter kan, om så önskas, levereras med kantskydd för att minska risken för skador vid transport och montage. När komponenter lyfts med kran, bör breda lyftstroppar användas och limträkanterna skyddas med plåtvinklar eller motsvarande mot lyftmärken. Arbetshandskar, lyftstroppar och andra lyfttillbehör ska vara rena. Man ska inte gå på ytor som avses vara synliga efter montage!

Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.
Figur 1.15
Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.

Lagring av limträ
Figur 1.16 Lagring av limträ

Exempel på hur man kortvarigt kan skydda limträ på byggarbetsplatsen.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan