Svenskt Trä Logo

4.1.1 Böjning och skjuvning

Publicerad 2017-01-17

När en massiv rektangulär balk belastas med ett böjmoment M kring den styva (y-y) axeln, är den dimensionerande spänningen vid avstånd z från denna axel enligt linjär elasticitetsteori:

4.1    \(\sigma  = \frac{{M \cdot z}}{{{I_\rm y}}}\)

där Iy är tvärsnittets tröghetsmoment kring y-y axeln. När de största och minsta spänningarna i tvärsnittets övre och undre kant betraktas används elastiska böjmotståndet Wy kring den styva axeln:

4.2    \({W_{\mathop{\rm y}\nolimits} } = \frac{{{I_{\mathop{\rm y}\nolimits} }}}{{\left( {\frac{h}{2}} \right)}} = \frac{{b \cdot {h^2}}}{6}\)

där b är balkens bredd och h balkens höjd. Tvärsnittets största böjspänning fås när balkens dimensionerande böjmoment divideras med böjmotståndet:

4.3    \({\sigma _{\rm m,y,d}} = \frac{{{M_\rm d}}}{{{W_\rm y}}}\)

Motsvarande ekvationer kan härledas för böjning kring den veka balkaxeln (z-z). Om en balk samtidigt utsätts för böjmoment kring båda huvudaxlarna, ska följande dimensioneringsvillkor uppfyllas:

4.4    \(\begin{array}{l} \frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1\\ {k_\rm m}\frac{{{\sigma _{\rm m,y,d}}}}{{{f_{\rm m,y,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm m,z,d}}}}{{{f_{\rm m,z,d}}}} \le 1 \end{array}\)

där σm,y,d och σm,z,d är de dimensionerande böjspänningarna kring huvudaxlarna och fm,y,d och fm,z,d är de motsvarande dimensioneringsvärdena för böjhållfasthet.

Observera att för limträ är hållfastheten i den veka riktningen inte densamma som den är i den styva riktningen på grund av systemeffekten och lamellernas olika hållfasthetsklasser, se avsnitt 1.3.4. Modifikationsfaktorn km beaktar omfördelningen av spänningarna och materialets inhomogenitet. För rektangulära limträtvärsnitt används värdet km = 0,7. För övriga tvärsnitt används km = 1,0.

Alla balkar utsatta för böjning får också skjuvspänningar parallellt med balkaxeln. Skjuvspänningen är störst vid neutralaxeln och noll vid kanterna. För rektangulära tvärsnitt är den maximala skjuvspänningen τ (vid neutralaxeln):

4.5    \(\tau  = \frac{{3V}}{{2 \cdot b \cdot h}}\)

där V är tvärkraften, b balkens bredd och h balkens höjd. Följande dimensioneringsvillkor ska uppfyllas:

4.6    \({\tau _\rm d} \le {f_{\rm v,d}}\)

där τd är den dimensionerande skjuvspänningen och fv,d är dimensioneringsvärdet för skjuvhållfasthet. Eftersom fuktförändringar kan orsaka sprickbildning i trä, rekommenderar Eurokod 5 att man inte ska använda limträets hela bredd b i ekvation 4.5, utan endast den effektiva bredden bef = kcr ·b, där bef < b. Olika värden på kcr för de olika trämaterialen anges i de nationella bilagorna till Eurokod 5. I Sverige väljs faktorn kcr utifrån tvärsnittets exponeringsförhållanden och dess värden ges i tabell 4.1.

 

Tabell 4.1 Värden för sprickmodifieringsfaktorn kcr vid olika exponeringsförhållanden för tvärsnittet.

Exponeringsförhållande kcr
Inte exponerat för nederbörd och solstrålning 0,86
Helt eller delvis exponerat för nederbörd och solstrålning 0,67

 

 Figur 4.1 Erforderlig balkstorlek uttryckt som förhållandet mellan balkhöjd och spännvidd för olika belastningsnivåer. Beräknat för klimatklass 1, 2 och 3, limträ GL30c. fmd beräknat enligt ekvation 2.9. Dimensioneringsvillkoren är böjspänningar och skjuvspänningar (faktorn kcr = 0,86 är beaktad). Balkarnas vippning förutsätts vara förhindrad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok