Svenskt Trä Logo

9.1.2 Deformation

Publicerad 2017-01-19

Vid nedåtriktade laster som illustreras i figur 9.3, kan nockens vertikala nedböjning beräknas enligt följande:

9.9    \(w = \frac{{\left( {{q_1} + {q_2}} \right) \cdot {l^2}}}{{16 \cdot {{\tan }^2}\alpha \cdot {{\left( {E \cdot A} \right)}_{\rm rafter}}}} \cdot \left( {\frac{1}{{{{\cos }^3}\alpha }} + \frac{{{{\left( {E \cdot A} \right)}_{\rm rafter}}}}{{{{\left( {E \cdot A} \right)}_{\rm tension\;tie}}}}} \right)\)

där:

(E · A)rafter är överramens elasticitetsmodul respektive area

och:

(E · A)tension tie är dragbandets elasticitetsmodul respektive area.

Om stöden är helt förhindrade att röra sig i horisontalled blir den andra termen inom parentesen lika med noll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok