Svenskt Trä Logo

9.1 Treledstakstolar med enkla (oförstärkta) överramar

Publicerad 2017-03-15

Limträbalkarna som utgör överramar dimensioneras som balkar belastade med tryck och böjning enligt avsnitt Raka balkar och pelare, så att knäckningsrisken tas i beaktande.

I allmänhet begränsas knäckning vinkelrätt mot takstolens plan tillräckligt av takåsar, profilerad stålplåt, eller andra sekundärkonstruktioner som i detta fall också bör dimensioneras mot stagkrafterna, se avsnitt Horisontell stabilisering. Vid knäckning i takstolens plan är respektive överrams knäcklängd lc:

9.1    \({l_\rm c} = \frac{l}{{2 \cdot \cos \alpha }}\)

där l är takstolens spännvidd och α är taklutningen. Vid nocken och stöden ska skjuvspänningar och lokala tryckspänningar kontrolleras. Därvid ska beaktas att kraften verkar i vinkel mot fiberriktningen.

När spännvidden understiger 30 m kan dragbandet göras av limträ. I detta fall kan förankringen mellan dragbandet och överramarna bli komplicerad; i synnerhet om den vågräta kraftkomponenten är stor behövs ett stort antal mekaniska fästdon (vanligen skruvar eller dymlingar) för att överföra kraften mellan balkarna och dragbandet, se också avsnitt 14.8. Dessutom kan fästdonen väsentligt försvaga limträtvärsnittet vid kritiska ställen och därmed minska dragbärförmågan. I allmänhet föredras dragband av stål även vid kortare spännvidder, eftersom förankringen mellan dragbandet och överramen är enkel att utföra. I uppvärmda utrymmen (över +5 °C) kan höghållfast stål användas. Ofta begränsas dock fördelen med höghållfast stål av det faktum att takstolens dimensionering domineras av dragbandets axiella deformation.

Vid dimensionering av förbandet mellan limträbalkarna och dragbandet ska man beakta att kraften verkar i en vinkel mot fiberriktningen.

Nockförbandet dimensioneras i de flesta fall som en led, alltså utan moment, och det dimensioneras för den maximala horisontella tryckkraften som är lika stor, men med motsatt riktning, som dragkraften i dragbandet. Vid osymmetrisk belastning, det vill säga när den yttre lasten är olika för de olika takhalvorna, uppstår det också tvärkrafter vid nocken.

Ridhus ponnyklubb, Gävle.
Ridhus ponnyklubb, Gävle.

Symmetrisk treledstakstol belastad av nedåtriktade osymmetriska laster
Figur 9.3
Symmetrisk treledstakstol med två överramar och dragband, belastad av nedåtriktade osymmetriska laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok