Svenskt Trä Logo

9.1.1 Inre krafter och stödreaktioner

Publicerad 2017-01-19

Vid jämnt fördelad, nedåtriktad belastning och med beteckningar enligt figur 9.3, kan stödreaktionerna och de inre momenten och krafterna beräknas enligt följande:

Vertikala stödreaktioner:

9.2    \({R_1} = \frac{{\left( {3 \cdot {q_1} + {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

9.3    \({R_2} = \frac{{\left( {{q_1} + 3 \cdot {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

Kraften i dragbandet:

9.4    \(H = \frac{{\left( {{q_1} + {q_2}} \right) \cdot {l^2}}}{{16 \cdot f}}\)

Maximalt moment M och motsvarande normalkraft N i överramen:

9.5    \(M = \frac{{{q_1} \cdot {l^2}}}{{32}}\)

9.6    \(N = \frac{{\left( {{q_1} + {q_2}} \right) \cdot l}}{{8 \cdot \sin \alpha }}\)

Maximal tvärkraft i balken:

9.7    \({V_1} = \frac{{{q_1} \cdot l}}{4} \cdot \cos \alpha \)

Tvärkraft i nocken (vertikal):

9.8    \({V_2} = \frac{{\left( {{q_1} - {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

Toppstugan, Idre.
Toppstugan, Idre.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok