Svenskt Trä Logo

Gjutlist

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

Fyra hyvlade sidor.

Gjutlist

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

10 x 70*

17 x 70*

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Gjutlist 10x70

Gjutlist 10x70

Ladda ned CAD-ritning

Gjutlist17x70

Gjutlist 17x70

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok