Svenskt Trä Logo

Sågat och hyvlat

Här visas standarder för virke som i första hand används till byggnadens stomme, yttertak och golv samt till invändig och utvändig beklädnad om inga särskilda profiler önskas.

Fuktkvotsklassen bestäms enligt en standard för torkningskvalitet,
SS-EN 14298.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok