Svenskt Trä Logo

Staketläkt

Publicerad 2017-05-31

Uppdaterad 2017-06-05

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

28 x 45

34 x 55

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Staketläkt 28x45

Staketläkt 28x45

Ladda ned CAD-ritning

Staketläkt 34x45

Staketläkt 34x45

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok