Svenskt Trä Logo

Hyvlat virke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-31

Benämns ofta dimensionshyvlat virke, det vill säga virke som hyvlats för att erhålla ett visst tvärsnittsmått. Har utseendemässigt en lägre kvalitet än planhyvlat virke och används företrädesvis för inbyggnad.

Fyra hyvlade sidor.

Hyvlat virke

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b
a x b
a x b
34 x 70*

 Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Dimhyvlat virke 22x4522x45

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x70

22x70

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x95

22x95

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x120

22x120

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x145

22x145

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x170

22x170

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 22x195

22x195

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 28x70

28x70

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 28x95

28x95

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 34x45

34x45

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 34x70

34x70

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 34x95

34x95

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 34x120

34x120

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 34x145

34x145

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x45

45x45

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x70

45x70

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x95

45x95

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x120

45x120

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x145

45x145

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x170

45x170

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x195

45x195

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 45x220

45x220

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 70x70

70x70

Ladda ned CAD-ritning

Dimhyvlat virke 95x95

95x95

Ladda ned CAD-ritning

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok