Svenskt Trä Logo

Underlagsspont

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-05

En eller två rillade sidor.
Två eller tre hyvlade sidor.

Alla ytor på underlagsspont ska bearbetas. En sida är rillad, den andra hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan. Rillningen ska vara utformad utifrån detta syfte.

Underlagsspont

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b
a x b
 

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Underlagsspont 17x95

Underlagsspont 17x95

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 5,65-5,95 mm varierar beroende på måttet av notbredden 5,1-5,7 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,7 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,65 mm.

 

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 17x120

Underlagsspont 17x120

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 5,65-5,95 mm varierar beroende på måttet av notbredden 5,1-5,7 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,7 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,65 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 17x145

Underlagsspont 17x145

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 5,65-5,95 mm varierar beroende på måttet av notbredden 5,1-5,7 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,7 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,65 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 20x95

Underlagsspont 20x95

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 6,4-6,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 6,4 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 20x120

Underlagsspont 20x120

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 6,4-6,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 6,4 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 20x145

Underlagsspont 20x145

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 6,4-6,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 6,4 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 23x95

Underlagsspont 23x95

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,9-8,2 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,9 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 23x120

Underlagsspont 23x120

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,9-8,2 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,9 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Underlagsspont 23x145

Underlagsspont 23x145

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,9-8,2 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,9 mm.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok