Svenskt Trä Logo

Sågat virke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-22

Fyra sågade sidor. 

Sågat virke 25x100
För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

a x b

a x b

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

 

Sågat virke 12x25

Sågat virke 12x25

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 12x38

Sågat virke 12x38

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 12x50

Sågat virke 12x50

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 19x25

Sågat virke 19x25

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 19x50

Sågat virke 19x50

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 19x75

Sågat virke 19x75

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 19x100

Sågat virke 19x100

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 19x125

Sågat virke 19x125

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x25

Sågat virke 25x25

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x38

Sågat virke 25x38

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x50

Sågat virke 25x50

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x75

Sågat virke 25x75

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x100

Sågat virke 25x100

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x125

Sågat virke 25x125

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 25x150

Sågat virke 25x150

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 38x75

Sågat virke 38x75

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 38x100

Sågat virke 38x100

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 38x125

Sågat virke 38x125

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 38x150

Sågat virke 38x150

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x50

Sågat virke 50x50

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x75

Sågat virke 50x75

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x100

Sågat virke 50x100

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x125

Sågat virke 50x125

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x150

Sågat virke 50x150

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x175

Sågat virke 50x175

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 50x200

Sågat virke 50x200

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 75x75

Sågat virke 75x75

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 75x150

Sågat virke 75x150

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 75x200

Sågat virke 75x200

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 100x100

Sågat virke 100x100

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 125x125

Sågat virke 125x125

Ladda ned CAD-ritning

Sågat virke 150x150

Sågat virke 150x150

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok