Svenskt Trä Logo

Gjutlist trekantslist

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-31

Sågad.
Tre ohyvlade sidor.

Sågat virke – Gjutlist trekantslist
För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

25 x 25 *

50 x 50 *

75 x 75 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Gjutlist trekantslist 25x25

Gjutlist trekantslist 25x25

Ladda ned CAD-ritning

Gjutlist trekantslist 50x50

Gjutlist trekantslist 50x50

Ladda ned CAD-ritning

Gjutlist trekantslist 75x75

Gjutlist trekantslist 75x75

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok