Svenskt Trä Logo

Rillad trall

Publicerad 2017-06-01

Rillad trall 120

En rillad sida.
Tre hyvlade sidor.
Fyra rundade kanter.

Rillad trall 28x120

Rillad trall 28x120

Ladda ned CAD-ritning

Rillad trall 145

En rillad sida.
Tre hyvlade sidor.
Fyra rundade hörn.

Rillad trall 28x145
Rillad trall 34x145

Rillad trall 28x145

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok